บทความ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของเรา

หมวดหมู่: ตลับหมึก Lasuprint

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

-บริษัท คอมพิวเตอร์ครบวงจร จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อจาก www.ตลับหมึกปริ้นเตอร์.com เท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน ตามอายุการรับประกันของสินค้านั้นๆ
-ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้การรับประกันไม่รวมถึงสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)
-การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

21 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 4730 ครั้ง

Engine by shopup.com