บทความ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของเรา

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

-บริษัท คอมพิวเตอร์ครบวงจร จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อจาก www.ตลับหมึกปริ้นเตอร์.com เท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน ตามอายุการรับประกันของสินค้านั้นๆ
-ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้การรับประกันไม่รวมถึงสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)
-การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไป
-การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง จากอุบัติเหตุ เช่น แตกหัก จากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆ
-สินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม เปลี่ยนตัวสินค้าหรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ ซึ่งการรับประกันจะเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก

เงื่อนไขการเคลมสินค้าที่เสียภายใน 7 วัน

-พิมพ์เอกสารออกมาแล้วดำเป็นเปื้อน
-พิมพ์เอกสารออกมาแล้วเป็นเส้น แนวนอนและแนวตั้ง
-พิมพ์เอกสารออกมาแล้วเป็นจุดๆ
-ตัวเครื่องต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติไป เช่น แตก หัก บิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ และต้องไม่ผ่านการใช้งานผิดประเภท หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
-ต้องไม่เกิดจาการใช้งานผิดปกติหรือผิดวัตถุประสงค์
-Sticker Warranty หรือสติ๊กเกอร์รับประกันต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือ ถูกแก้ไข
-ไม่ผ่านการแก้ไข ดัดแปลง ถอด ซ่อมแซม

สินค้าที่ผิดเงื่อนไขหรือไม่อยู่ในการรับประกัน

-สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
-สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้
-สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท ไม่สมบูรณ์มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
-สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
-สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติเป็นต้น

21 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 4614 ครั้ง

Engine by shopup.com